Ogrodzenie na wymiar – niezastąpione rozwiązanie dla twojego ogrodu!

Spis Treści 1 Wyjątkowe ogrodzenie na wymiar w białymstoku 2 Montaż ogrodzenia na wymiar to prosta sprawa Ogrodzenie to nieodzowny element każdego ogrodu. Oprócz swojej praktycznej roli, pełni także funkcję dekoracyjną. …

Domowe ekrany akustyczne – jak poprawić komfort dźwiękowy w domu?

Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego domowe ekrany akustyczne są istotne? 3. Poprawa jakości życia 4. Zwiększenie prywatności 5. Eliminacja długoterminowych skutków hałasu 6. Estetyka i wartość nieruchomości Wprowadzenie Czy marzysz …

Sztachety PCV porównanie cen

Spis Treści Tak jak obiecałam w poprzednim poście, dzisiaj przychodzę do Was z porównaniem cen sztachet PC Mam nadzieję, że będziecie mieli cierpliwość czytać ten tekst, ponieważ jestem pewna, że warto …

Czy energia jest nam potrzebna?

elektrociepłownie i elektrownie mogą być tez jądrowe<br /> Zdjęcie autorstwa Markus Distelrath z Pexels
elektrociepłownie i elektrownie mogą być tez jądrowe

Energia była zawsze ludziom potrzebna. Dzisiaj jest niezbędna, bo dzięki niej możemy:

 • zaspokoić nasze podstawowe potrzeby, a więc żywność, wodę, schronienie, opiekę lekarską,

 • osiągnąć coraz wyższy poziom życia, łatwiej zdobywać towary i wysokiej jakości usługi,

 • realizować nasze pragnienia wolności wyboru, korzystać z komunikacji, łączności, dóbr kulturalnych itp.

Od wielu lat ludzie zastanawiają się jaki rodzaj energii jest najlepszy i w jaki sposób uzyskać jej jak najwięcej. W końcu XX wieku większość państw korzysta
z energii jądrowej. Czy jest ona bezpieczna oraz czy ludzie jej potrzebują spróbujemy przedstawić w naszej pracy.

2. Rodzaje energii

Energia pierwotna, ściślej źródła energii pierwotnej, to konwencjonalne (organiczne) paliwa kopalne (węgiel, ropa, gaz), paliwo jądrowe, energia geotermiczna
i tzw. odnawialne źródła energii: energia słoneczna, wodna, wiatru, pływów i fal morskich, ciepło oceanów, a także energia biomasy.

Energia dostarczana odbiorcy to energia końcowa, która na ogół jest inną przetworzoną formą energii pierwotnej. Jednak nie zawsze; bo np. gaz ziemny jest jednocześnie pierwotnym i końcowym nośnikiem energii, gdyż do odbiorcy dociera bez przetwarzania.

Najcenniejszą formą energii końcowej jest energia elektryczna, którą sprawnie
i bez zanieczyszczania środowiska przetwarza się w energię użytkową: ruch mechaniczny, ciepło, światło. Jednak w naszej pracy zajmiemy się tylko energią jądrową.

3. Wpływ produkcji energii na środowisko

Chcielibyśmy przedstawić jaki wpływ na środowisko wywiera energia jądrowa na tle energii otrzymywanej z innych źródeł.

Nie umiemy jeszcze produkować energii w taki sposób, by nie miało to wpływu na środowisko. Przyjrzyjmy się, które źródła energii wyrządzają środowisku najwięcej,
a które najmniej szkód.

Źródło energii Wpływ produkcji energii na środowisko

WĘGIEL

 1. zanieczyszczenia wód gruntowych,

 2. zanieczyszczenie ekosystemu na terenie, gdzie zlokalizowano elektrownię, zmiany w użytkowaniu terenu,

 3. zużycie tlenu i emisja CO2 powoduje tzw. efekt cieplarniany prowadzący do globalnych zmian klimatu, a emisja SO2 i NOx – zakwaszenie jezior, degradację lasów, choroby ludzi,

 4. emisja pyłów,

 5. skażenie gleby i wody przez odpady stałe,

 6. wypadki w kopalniach i pylica płuc wśród górników,

ROPA NAFTOWA

 1. zanieczyszczenie atmosfery gazami CO2, SO2 i NOx powodującymi nieco mniejsze szkody niż w przypadku węgla,

 2. zanieczyszczenie wód, zniszczenie flory i fauny w razie katastrofy podczas transportu morskiego,

GAZ ZIEMNY

 1. stwarza najmniejsze zagrożenie dla środowiska spośród wszystkich paliw kopalnych,

ELEKTROWNIE JĄDROWE

 1. są niemal zupełnie nieszkodliwe podczas normalnej eksploatacji,

 2. groźba skażenia w razie awarii, jeśli elektrownia nie ma właściwych układów bezpieczeństwa,

 3. problemy ze składowaniem wypalonego paliwa,

ELEKTROWNIE WODNE

 1. konieczność budowy sztucznego zbiornika wód powoduje zalanie ogromnych terenów i zmiany stosunków wodnych często szkodliwe dla środowiska (np. obniżenie poziomu wód gruntowych),

 2. lokalne zmiany klimatyczne,

 3. zniszczenie ekosystemu,

 4. pęknięcie tamy – groźne dla życia okolicznych mieszkańców,

ENERGIA SŁONECZNA

I WIATROWA

 1. w procesie produkcji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej następuje zanieczyszczenie atmosfery i wód (Do budowy elektrowni słonecznych potrzebne są duże ilości stali i cementu, a do budowy ogniw fotowoltaicznych także kadmu, arsenu, selenu i telluru, czyli pierwiastków toksycznych),

 2. instalacja wiatraków czy ogniw fotowoltaicznych zajmuje rozległe obszaru, które są stracone dla rolnictwa i człowieka,

 3. turbiny wiatrowe hałasują i zakłócają odbiór fal elektromagnetycznych,

ENERGIA GEOTERMICZNA

 1. niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód głębinowych, uwalnianie się radonu, siarkowodoru i innych gazów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *